จากการค้นหา : “โรงพยาบาล, โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน”

พบประกาศทั้งหมด 1,675 ประกาศ

แสดงหน้า 5 จาก 168 หน้า

เช่า : 25,000 บาท/เดือน

รหัสประกาศ PP639014

ขาย : 7,200,000 บาท

รหัสประกาศ PP639013

เช่า : 25,000 บาท/เดือน

รหัสประกาศ PP639012

เช่า : 25,000 บาท/เดือน

รหัสประกาศ PP639011

เช่า : 24,000 บาท/เดือน

รหัสประกาศ PP639010

เช่า : 28,000 บาท/เดือน

รหัสประกาศ PP635458

ขาย : 9,500,000 บาท

รหัสประกาศ PP635449

เช่า : 17,000 บาท/เดือน

รหัสประกาศ PP635435

ขาย : 4,600,000 บาท

รหัสประกาศ PP635426

เช่า : 35,000 บาท/เดือน

รหัสประกาศ PP614434