จากการค้นหา : “BTS, อารีย์”

พบประกาศทั้งหมด 81 ประกาศ

แสดงหน้า 1 จาก 9 หน้า

ขาย : 5,500,000 บาท

รหัสประกาศ PP294315

[เช่า] Noble Re:D - 52.19 sq.m., 1 Bed (ระยะทาง 127 เมตร)

กรุงเทพมหานคร พญาไท : 52.19 ตร.ม.

1 อัพเดตล่าสุด 24/05/2018

เช่า : 32,000 บาท/เดือน

รหัสประกาศ PP295415

[เช่า] Noble Re:D - 69 sq.m., 2 Bed (ระยะทาง 127 เมตร)

กรุงเทพมหานคร พญาไท : 69 ตร.ม.

2 อัพเดตล่าสุด 24/05/2018

เช่า : 50,000 บาท/เดือน

รหัสประกาศ PP295417

[เช่า] Noble Re:D - 34.5 sq.m., 1 Bed (ระยะทาง 127 เมตร)

กรุงเทพมหานคร พญาไท : 34.5 ตร.ม.

1 อัพเดตล่าสุด 24/05/2018

เช่า : 23,000 บาท/เดือน

รหัสประกาศ PP295413

[ขาย] Noble RE:D - 40 sq.m., Price 6.xx mb (ระยะทาง 129 เมตร)

กรุงเทพมหานคร พญาไท : 40 ตร.ม.

อัพเดตล่าสุด 24/05/2018

ขาย : 6,800,000 บาท

รหัสประกาศ PP280645

เช่า : 73,000 บาท/เดือน

รหัสประกาศ PP290758

[เช่า] Noble Reform - 85 sq.m., 2 Bed (ระยะทาง 202 เมตร)

กรุงเทพมหานคร พญาไท : 85 ตร.ม.

2 อัพเดตล่าสุด 24/05/2018

เช่า : 50,000 บาท/เดือน

รหัสประกาศ PP295421

[เช่า] Noble Reform - 50 sq.m., 1 Bed (ระยะทาง 202 เมตร)

กรุงเทพมหานคร พญาไท : 50 ตร.ม.

1 อัพเดตล่าสุด 24/05/2018

เช่า : 32,000 บาท/เดือน

รหัสประกาศ PP295418

เช่า : 12,000 บาท/เดือน

รหัสประกาศ PP287748