จากการค้นหา : “MRT, บางซื่อ”

พบประกาศทั้งหมด 147 ประกาศ

แสดงหน้า 1 จาก 15 หน้า

เช่า : 10,000 บาท/เดือน

รหัสประกาศ PP334978

ขาย : 1,700,000 บาท/ไร่

รหัสประกาศ PP115016

เช่า : 5,500 บาท/เดือน

รหัสประกาศ PP451059

เช่า : 11,500 บาท/เดือน

รหัสประกาศ PP413961

ขาย : 80,000 บาท/ตร.วา

รหัสประกาศ PP240035

เช่า : 29,000 บาท/เดือน

รหัสประกาศ PP381085

เช่า : 16,000 บาท/เดือน

รหัสประกาศ PP391733

เช่า : 11,000 บาท

รหัสประกาศ PP401268

เช่า : 12,000 บาท/เดือน

รหัสประกาศ PP485718