จากการค้นหา : “รถไฟฟ้า MRT, ศูนย์ราชการนนทบุรี”

ผลการค้นหาประกาศ

แสดงหน้า 7

เช่า : 9,500 บาท/เดือน

รหัสประกาศ PP355182

เช่า : 9,500 บาท/เดือน

รหัสประกาศ PP372576

เช่า : 12,000 บาท/เดือน

รหัสประกาศ PP561062

ขาย : 3,000,000 บาท

รหัสประกาศ PP710601

ขาย : 5,800,000 บาท

รหัสประกาศ PP720456

เช่า : 35,000 บาท/เดือน

รหัสประกาศ PP466361

คอนโดธารฟ้าเรสซิเด้นท์ ห้อง 1027 , ห้อง 1028 (ระยะทาง 454 เมตร)

นนทบุรี เมืองนนทบุรี : 30 ตร.ม.

1 1 อัพเดตล่าสุด 09/05/2019

ขาย : 480,000 บาท

รหัสประกาศ PP499480

ขาย : 3,200,000 บาท

รหัสประกาศ PP667829