จากการค้นหา : “MRT, สามย่าน”

ผลการค้นหาประกาศ

แสดงหน้า 2

RC4167.M RENT Ideo Q Chula-Samyan 34sqm 1bed Tower S 12Fl. 22000 Baht per month (ระยะทาง 102 เมตร)

กรุงเทพมหานคร บางรัก : 34 ตร.ม.

1 1 อัพเดตล่าสุด 24/01/2020

เช่า : 22,000 บาท/เดือน

รหัสประกาศ PP510731

RC4135.M RENT Vertiq Rama 4 – Siam 70sqm 2bed 5Fl. 39000 Baht per month (ระยะทาง 102 เมตร)

กรุงเทพมหานคร บางรัก : 70 ตร.ม.

2 2 อัพเดตล่าสุด 24/01/2020

เช่า : 39,000 บาท/เดือน

รหัสประกาศ PP508031

RC4106.M RENT Altitude Define 32sqm 1bed 6Fl. 20000 Baht per month (ระยะทาง 102 เมตร)

กรุงเทพมหานคร บางรัก : 32 ตร.ม.

1 1 อัพเดตล่าสุด 24/01/2020

เช่า : 20,000 บาท/เดือน

รหัสประกาศ PP504173

เช่า : 20,000 บาท/เดือน

รหัสประกาศ PP575660

RC4078.M RENT Ideo Q Chula-Samyan 29sqm 1bed Tower S 9Fl. 22000 Baht per month (ระยะทาง 102 เมตร)

กรุงเทพมหานคร บางรัก : 29 ตร.ม.

1 1 อัพเดตล่าสุด 24/01/2020

เช่า : 22,000 บาท/เดือน

รหัสประกาศ PP501529

ขาย : 6,900,000 บาท

รหัสประกาศ PP484889

RC4056.M RENT Ideo Q Chula-Samyan 33sqm 1bed 24Fl. 22000 Baht per month (ระยะทาง 102 เมตร)

กรุงเทพมหานคร บางรัก : 33 ตร.ม.

1 1 อัพเดตล่าสุด 24/01/2020

เช่า : 22,000 บาท/เดือน

รหัสประกาศ PP498893

RC4055.M RENT Ideo Q Chula-Samyan 33sqm 1bed 27Fl. 22000 Baht per month (ระยะทาง 102 เมตร)

กรุงเทพมหานคร บางรัก : 33 ตร.ม.

1 1 อัพเดตล่าสุด 24/01/2020

เช่า : 22,000 บาท/เดือน

รหัสประกาศ PP498894

RC4018.M RENT Ideo Q Chula-Samyan 33sqm 1bed 20Fl 23000 Baht per month (ระยะทาง 102 เมตร)

กรุงเทพมหานคร บางรัก : 33 ตร.ม.

1 1 อัพเดตล่าสุด 24/01/2020

เช่า : 23,000 บาท/เดือน

รหัสประกาศ PP495014

RC4019.M RENT Ideo Q Chula-Samyan 22sqm Studio BLDG S 14Fl 17000 Baht per month (ระยะทาง 102 เมตร)

กรุงเทพมหานคร บางรัก : 22 ตร.ม.

1 1 อัพเดตล่าสุด 24/01/2020

เช่า : 17,000 บาท/เดือน

รหัสประกาศ PP495012