จากการค้นหา : “MRT, สามย่าน”

ผลการค้นหาประกาศ

แสดงหน้า 3

RC4018.M RENT Ideo Q Chula-Samyan 33sqm 1bed 20Fl 23000 Baht per month (ระยะทาง 102 เมตร)

กรุงเทพมหานคร บางรัก : 33 ตร.ม.

1 1 อัพเดตล่าสุด 24/01/2020

เช่า : 23,000 บาท/เดือน

รหัสประกาศ PP495014

RC4019.M RENT Ideo Q Chula-Samyan 22sqm Studio BLDG S 14Fl 17000 Baht per month (ระยะทาง 102 เมตร)

กรุงเทพมหานคร บางรัก : 22 ตร.ม.

1 1 อัพเดตล่าสุด 24/01/2020

เช่า : 17,000 บาท/เดือน

รหัสประกาศ PP495012

RC4054.M RENT Ideo Q Chula-Samyan 33sqm Studio Tower S 23Fl. 20000 Baht per month (ระยะทาง 102 เมตร)

กรุงเทพมหานคร บางรัก : 33 ตร.ม.

1 1 อัพเดตล่าสุด 24/01/2020

เช่า : 20,000 บาท/เดือน

รหัสประกาศ PP498058

RC3991.M RENT Ideo Q Chula-Samyan 33sqm 1bed BLDG S 38Fl 26000 Baht per month (ระยะทาง 102 เมตร)

กรุงเทพมหานคร บางรัก : 33 ตร.ม.

1 1 อัพเดตล่าสุด 24/01/2020

เช่า : 26,000 บาท/เดือน

รหัสประกาศ PP490774

SC398.M SALE Ideo Q Chula-Samyan 35sqm 1bed BLDG S 16fl 7.5 MB (ระยะทาง 102 เมตร)

กรุงเทพมหานคร บางรัก : 35 ตร.ม.

1 1 อัพเดตล่าสุด 24/01/2020

ขาย : 7,500,000 บาท

รหัสประกาศ PP481010

SC391.M SALE Wish At Samyan 43sqm 1bed 22fl 6.9 MB (ระยะทาง 102 เมตร)

กรุงเทพมหานคร บางรัก : 43 ตร.ม.

1 1 อัพเดตล่าสุด 24/01/2020

ขาย : 6,900,000 บาท

รหัสประกาศ PP480614

SC392.M SALE Ideo Q Chula-Samyan 50sqm 2bed 23fl 6.9 MB (ระยะทาง 102 เมตร)

กรุงเทพมหานคร บางรัก : 50 ตร.ม.

2 1 อัพเดตล่าสุด 24/01/2020

ขาย : 6,900,000 บาท

รหัสประกาศ PP480613

SC392.M SALE Ideo Q Chula-Samyan 50sqm 2bed 23fl 11.9 MB (ระยะทาง 102 เมตร)

กรุงเทพมหานคร บางรัก : 50 ตร.ม.

2 1 อัพเดตล่าสุด 24/01/2020

ขาย : 11,900,000 บาท

รหัสประกาศ PP480612

SC239.M SALE Ideo Q Chula-Samyan 28sqm Studio 38F 5.80 Baht (ระยะทาง 102 เมตร)

กรุงเทพมหานคร บางรัก : 28 ตร.ม.

1 1 อัพเดตล่าสุด 24/01/2020

ขาย : 5,800,000 บาท

รหัสประกาศ PP474035

RC3882.M RENT Ideo Q Chula-Samyan 29sqm 1bed 14F 21000 Baht per month (ระยะทาง 102 เมตร)

กรุงเทพมหานคร บางรัก : 29 ตร.ม.

1 1 อัพเดตล่าสุด 24/01/2020

เช่า : 21,000 บาท/เดือน

รหัสประกาศ PP467487