จากการค้นหา : “MRT, สุขุมวิท”

ผลการค้นหาประกาศ

แสดงหน้า 3

4051 For rent Ashton Asoke (ระยะทาง 80 เมตร)

กรุงเทพมหานคร วัฒนา : 37 ตร.ม.

อัพเดตล่าสุด 15/10/2019

เช่า : 34,000 บาท/เดือน

รหัสประกาศ PP611135

เช่า : 30,000 บาท/เดือน

รหัสประกาศ PP637612

เช่า : 24,000 บาท/เดือน

รหัสประกาศ PP639536

3884 ให้เช่า Ashton Asoke - ห้องตกแต่งสวยมากกก (ระยะทาง 84 เมตร)

กรุงเทพมหานคร วัฒนา : 35 ตร.ม.

1 1 อัพเดตล่าสุด 30/07/2019

เช่า : 33,000 บาท/เดือน

รหัสประกาศ PP561480

เช่า : 33,000 บาท/เดือน

รหัสประกาศ PP564328

เช่า : 31,000 บาท/เดือน

รหัสประกาศ PP433657

3522 ให้เช่า Ashton Asoke ชั้นสูงมาก (ระยะทาง 86 เมตร)

กรุงเทพมหานคร วัฒนา : 34 ตร.ม.

1 1 อัพเดตล่าสุด 17/03/2019

เช่า : 44,000 บาท/เดือน

รหัสประกาศ PP475114

Ashton Asoke (ระยะทาง 87 เมตร)

กรุงเทพมหานคร วัฒนา : 35 ตร.ม.

1 1 อัพเดตล่าสุด 10/06/2019

เช่า : 35,000 บาท/เดือน

รหัสประกาศ PP521663

ให้เช่า Ashton Asoke ชั้น 25 ขนาด 35 ตร.ม (ระยะทาง 88 เมตร)

กรุงเทพมหานคร วัฒนา : 35 ตร.ม.

1 1 อัพเดตล่าสุด 14/12/2019

เช่า : 36,000 บาท

รหัสประกาศ PP384342

เช่า : 38,000 บาท/เดือน

รหัสประกาศ PP435520