จากการค้นหา : “รถไฟฟ้า MRT, เตาปูน”

พบประกาศทั้งหมด 276 ประกาศ

แสดงหน้า 1 จาก 28 หน้า

ให้เช่าคอนโด ชีวาทัย ติดสถานีรถไฟฟ้า (ระยะทาง 55 เมตร)

กรุงเทพมหานคร บางซื่อ : 27 ตร.ม.

1 1 อัพเดตล่าสุด 27/09/2021

เช่า : 12,000 บาท/เดือน

รหัสประกาศ PP1065218

ให้เช่าคอนโด ชีวาทัย ติดสถานีรถไฟฟ้า (ระยะทาง 55 เมตร)

กรุงเทพมหานคร บางซื่อ : 27 ตร.ม.

1 1 อัพเดตล่าสุด 27/09/2021

เช่า : 12,000 บาท/เดือน

รหัสประกาศ PP1065220

ให้เช่าคอนโด ชีวาทัย ติดสถานีรถไฟฟ้า (ระยะทาง 55 เมตร)

กรุงเทพมหานคร บางซื่อ : 27 ตร.ม.

1 1 อัพเดตล่าสุด 27/09/2021

เช่า : 12,000 บาท/เดือน

รหัสประกาศ PP1065222

ให้เช่าคอนโด ชีวาทัย ติดสถานีรถไฟฟ้า (ระยะทาง 55 เมตร)

กรุงเทพมหานคร บางซื่อ : 27 ตร.ม.

1 1 อัพเดตล่าสุด 27/09/2021

เช่า : 12,000 บาท/เดือน

รหัสประกาศ PP1065224

ให้เช่าคอนโด ชีวาทัย ติดสถานีรถไฟฟ้า (ระยะทาง 55 เมตร)

กรุงเทพมหานคร บางซื่อ : 27 ตร.ม.

1 1 อัพเดตล่าสุด 27/09/2021

เช่า : 12,000 บาท/เดือน

รหัสประกาศ PP1065226

ให้เช่าคอนโด ชีวาทัย ติดสถานีรถไฟฟ้า (ระยะทาง 55 เมตร)

กรุงเทพมหานคร บางซื่อ : 27 ตร.ม.

1 1 อัพเดตล่าสุด 27/09/2021

เช่า : 12,000 บาท/เดือน

รหัสประกาศ PP1065217

ให้เช่าคอนโด ชีวาทัย ติดสถานีรถไฟฟ้า (ระยะทาง 55 เมตร)

กรุงเทพมหานคร บางซื่อ : 27 ตร.ม.

1 1 อัพเดตล่าสุด 27/09/2021

เช่า : 12,000 บาท/เดือน

รหัสประกาศ PP1065219

ให้เช่าคอนโด ชีวาทัย ติดสถานีรถไฟฟ้า (ระยะทาง 55 เมตร)

กรุงเทพมหานคร บางซื่อ : 27 ตร.ม.

1 1 อัพเดตล่าสุด 27/09/2021

เช่า : 12,000 บาท/เดือน

รหัสประกาศ PP1065221

ให้เช่าคอนโด ชีวาทัย ติดสถานีรถไฟฟ้า (ระยะทาง 55 เมตร)

กรุงเทพมหานคร บางซื่อ : 27 ตร.ม.

1 1 อัพเดตล่าสุด 27/09/2021

เช่า : 12,000 บาท/เดือน

รหัสประกาศ PP1065223

ให้เช่าคอนโด ชีวาทัย ติดสถานีรถไฟฟ้า (ระยะทาง 55 เมตร)

กรุงเทพมหานคร บางซื่อ : 27 ตร.ม.

1 1 อัพเดตล่าสุด 27/09/2021

เช่า : 12,000 บาท/เดือน

รหัสประกาศ PP1065225