นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ PrakardProperty.com

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554

เมื่อท่านใช้บริการเว็บไซต์ PrakardProperty.com ความปลอดภัยในข้อมูลส่วนตัวของท่าน คือนโยบายที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ทางเราได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ใช้บริการเว็บไซต์ ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการใช้ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลที่สามารถใช้เพื่อบ่งบอกถึงหรือติดต่อกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ PrakardProperty.com จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านลงทะเบียนสมัครสมาชิกกับเรา ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจะเก็บมีดังนี้

  1. ชื่อ
  2. เบอร์โทรศัพท์
  3. อีเมล์
  4. รหัสส่วนตัวเพื่อเข้าสู่ระบบ ซึ่งจะถูกเข้ารหัสไว้เพื่อความปลอดภัย

นอกจากนี้ทางเรายังเก็บข้อมูลต่างๆเหล่านี้จากการติดต่อของท่านผ่านผ่านแบบฟอร์มการติดต่อ การตอบแบบสำรวจ หรือเมื่อมีการติดต่อทีมงานของเราผ่านทางอีเมล ทางเราอาจมีการส่งข้อความหรืออีเมลเพื่อแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆถึงท่าน โดยยึดความสมัครใจรับข่าวสารของท่านเป็นหลัก จากการสอบถามความสมัครใจรับข่าวสารในขั้นตอนการสมัครสมาชิก ทั้งนี้ท่านสามารถยกเลิกการรับข่าวสารผ่านทางโทรศัพท์มือถือหรืออีเมลได้ทุกเมื่อที่หน้าสมาชิก อนึ่ง สมาชิกไม่อาจบอกเลิกการรับข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมที่จำเป็นของสมาชิก อาทิ อีเมลแจ้งรหัสผ่าน อีเมลการยืนยันตัวตน หรืออีเมลแจ้งเตือนที่จำเป็นต่างๆ เป็นต้น

การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน

ทางเว็บไซต์ PrakardProperty.com จะไม่เผยแพร่หรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยอิสระหรือเชิงการค้า นอกจากนี้ PrakardProperty.com จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากท่าน กรณีที่ PrakardProperty.com ได้ให้บริษัทในเครือหรือได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ PrakardProperty.com จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าวเก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ PrakardProperty.com อาจเปิดเผยข้อมูลเป็นกรณีพิเศษเมื่อทางเรา พิจารณาเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้น จะมีผลต่อการดำเนินการด้านกฎหมายกับผู้ที่ละเมิดเงื่อนไขการให้บริการของทาง PrakardProperty.com หรือเป็นต้นเหตุแห่งความกระทบกระเทือน หรือความเสียหายใดๆ ต่อผู้ใช้บริการของทาง PrakardProperty.com จากการแทรกแซง หรือละเมิดสิทธิ์และสมบัติใดๆ ไม่ว่าด้วยเจตนาหรือไม่ก็ตามนอกจากนี้ PrakardProperty.com สามารถเปิดเผยข้อมูลหากได้รับการร้องขอจากทางราชการ ภายใต้อำนาจของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง สมาชิกท่านที่มีการลงประกาศอสังหาริมทรัพย์กับเรา ถือว่าท่านได้ยอมรับการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านหน้าเว็บไซต์ PrakardProperty.com

คุกกี้ (Cookies)และเทคโนโลยีอื่นๆ

เพื่อเป็นการสำรวจการใช้บริการและการติดตามปัญหาทางด้านเทคนิคที่อาจเกิดขึ้นสำหรับนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการต่อไปนั้น  ทาง PrakardProperty.com  จะเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในแต่ละครั้งที่ท่านเข้าสู่ระบบด้วย ได้แก่ หมายเลข IP (IP Address) บันทึกหน้าเว็บที่ท่านเยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ และ“คุกกี้” บนเครื่องคอมพิวเตอร์   “คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน PrakardProperty.com ใช้ “คุกกี้” ในการบันทึกหรือจดจำข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้บริการเพื่อเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการ วิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ PrakardProperty.com เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของทางเราต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่จัดเก็บจะถูกจัดเก็บแบบไม่เป็นการระบุตัวตน (anonymous) ทั้งนี้ PrakardProperty.com  จะไม่นำข้อมูลของผู้ใช้บริการไปดูพฤติกรรมการใช้งานบนเว็บไซต์อื่น และจะไม่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไปยังบุคคลที่สาม  ท่านสามารถเลือกที่จะปิดการใช้งาน “คุกกี้” ได้ แต่ในกรณีนี้เราจะไม่สามารถรับรองถึงความสะดวกสบายในการใช้บริการของเว็บไซต์เราได้ การลงทะเบียนใช้งานและการใช้บริการของทาง PrakardProperty.com นั้น ถือว่าท่านได้ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น

ในบางโอกาสทาง PrakardProperty.com อาจเผยแพร่ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นบนเว็บไซต์ของเรา โดยที่เว็บไซต์ของลิงค์เหล่านี้จะมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น ๆ เอง  ทั้งนี้ PrakardProperty.com ไม่สามารถรองรับข้อความ หรือรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศ ไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือ ดำเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล

คุณสามารถปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ทุกเมื่อ หรือสามารถติดต่อทางทีมงานของเราเพื่อที่จะแก้ไขหรือลบข้อมูลของคุณได้โดยตรงได้ ทั้งนี้ข้อมูลเหล่านั้นจะต้องไม่ถูกร้องขอจากผู้มีอำนาจของรัฐ หรือเพื่อนำไปใช้ตามกฎหมาย ข้อบังคับ หมายศาล หรือคำสั่งศาลใดๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายสำหรับทางธุรกิจของเรา ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธข้อร้องขอหากเชื่อได้ว่าไม่มีความเหมาะสม ละเมิดสิทธิ์และความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น หรือต้องใช้ความพยายามด้านเทคนิคโดยไม่จำเป็นหรือเหมาะสม

การยกเลิกสถานภาพสมาชิก

คุณสามารถยกเลิกสถานภาพสมาชิกกับทาง PrakardProperty.com ได้ทุกเมื่อ โดยติดต่อทีมงาน Support ของทางเราผ่านทางอีเมลที่คุณใช้ในการลงทะเบียนไว้ เมื่อได้มีการยืนยันการยกเลิกสมาชิกแล้ว ข้อมูลทั้งหมดของคุณรวมถึงข้อมูลประกาศของคุณจะถูกลบด้วย คุณจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้อีก อย่างไรก็ตาม คุณรับทราบว่าอาจมีข้อมูลที่หลงเหลืออยู่ ที่ไม่สามารถนำออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ได้หมดได้

ข้อตกลงของท่าน

เมื่อคุณตัดสินใจใช้บริการบน PrakardProperty.com คุณตกลงยอมรับกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้แล้ว

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ทางเราสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง, แก้ไข หรือเพิ่มข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวได้ตลอดเวลา ทั้งนี้เมื่อมีการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวจะมีการแจ้งบนเว็บไซต์เพื่อให้ท่านทราบ ซึ่งหากท่านใดไม่ตกลงกับนโยบายที่ได้มีการแก้ไขใหม่ ท่านสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกกับเราได้

การติดต่อกับ PrakardProperty.com

หากท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อกับ PrakardProperty.com ได้ที่ email: support@PrakardProperty.com