จากการค้นหา : “โกดัง/โรงงาน, สมุทรสาคร, คลองมะเดื่อ”

พบประกาศทั้งหมด 1,909 ประกาศ

แสดงหน้า 1 จาก 191 หน้า

ขาย : 20,000,000 บาท

เช่า : 110,000 บาท

รหัสประกาศ PP388437

ขาย : 35,000,000 บาท

เช่า : 300,000 บาท/เดือน

รหัสประกาศ PP866387

ขาย : 18,000,000 บาท

รหัสประกาศ PP394161

ขาย : 9,000,000 บาท

รหัสประกาศ PP917246

ขาย : 9,000,000 บาท

รหัสประกาศ PP917245

ขาย : 9,000,000 บาท

รหัสประกาศ PP917243

เช่า : 80,000 บาท/เดือน

รหัสประกาศ PP911644

เช่า : 80,000 บาท/เดือน

รหัสประกาศ PP911642