PT329 ให้เช่าโกดัง (พื้นที่สีเหลือง) 10,000 ตรม. ค่าเช่า 75 บาท/ตรม. บ้านแพ้ว สมุทรสาคร

ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

รหัสประกาศ
:

PP457063

ประเภทประกาศ
:

ให้เช่าโกดัง/โรงงาน

พื้นที่ใช้สอย
:

10000 ตร.ม.

ราคาเช่า
:

75 บาท/ตารางเมตร

ที่ตั้ง
:

อำแพง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร

ดูแผนที่
รายละเอียดอื่น ๆ
:

ข้อมูลเพิ่มเติม

PT329 ให้เช่าโกดัง (พื้นที่สีเหลือง) 10,000 ตรม. ค่าเช่า 75 บาท/ตรม. บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
ให้เช่าโกดัง (พื้นที่สีเหลือง) 10,000 ตรม.
พื้นรับน้ำหนักได้ 4 ตัน/ตรม.
ประตู 4x5 เมตร
น้ำและไฟ เพียบพร้อม
ค่าน้ำ 7 บาท/หน่วย  ค่าไฟ 8 บาท/หน่วย
ค่าเช่า 75 บาท/ตรม.
*** หากเช่าเกิน 1 ปีขึ้นไป ค่าเช่าเหลือ 65 บาท/ตรม. (ราคาต่อรองได้อีก)
มัดจำ 1 เดือน และจ่ายล่วงหน้า 1 เดือน 
เก็บส่วนกลาง 20,000 บาท/เดือน

ที่ตั้ง : ต.อำแพง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
ไม่สะดวกรับนายหน้า

ข้อมูลผู้ประกาศ

ผู้ลงประกาศ
:
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
:

แก้ไขล่าสุด
:

30 กรกฎาคม 2564 08:18น.